Take a fresh look at your lifestyle.

دو درس آموزنده از شکست های کارآفرینی (۱)

335

در کتاب Real Leaders Don’t Follow، Steve
Tobak
توضیح می دهد که چگونه
کارآفرین های واقعی می توانند شرکت خود را بسازند و در مسیر موفقیت پیش ببرند و در
بازار جهانی به رقابت بپردازند. او نظرات منحصر به فردی را مطرح می کنند، تا به
شما کمک کند تا تصمیمات کاری خود را بهتر بگیرید.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.