Take a fresh look at your lifestyle.

چه کار کنید تا کاربران سایت تان را ترک نکنند؟(بخش اول )

258

چه کارکنیم تا کاربران سایت ما را
ترک نکنند؟

چراکاربران
به محتوای مان اهمیت نمی دهند؟

آیا
همه آن هایی که محتوا تولید می کنند، موفق می شوند؟

آیا
تولید و نشر محتوا کاری آسان است؟

بازاریابی محتوا یک روش قدرتمند برای تبلیغات
و به دست آوردن مشتری های بیشتر است و بسیاری از صنایع و کسب و کار ها از آن
استفاده می کنند. اما آیا همه آن هایی که محتوا تولید می کنند، موفق می شوند؟

طبق
یک گزارش جدید توسط
Forrester حدود ۸۷ درصد از برند ها، در تولید محتوایی که کاربران شان
از آن راضی باشند، ناتوانند. تنها ۱۴ درصد از تولید کننده های محتوا، از محتوای
خود رضایت دارند و بر این باورند که برای مصرف کننده مفید و ارزشمند است
.

واضح
است که شرکت ها و کسب و کار ها باید بیش از پیش به روش های ایجاد ارزش در محتوای
خود فکر کنند و راهکار هایی پیدا کنند
.

دانستن
روش های غلط و اشتباهات در زمینه
تولید محتوا، می
تواند کمک زیادی بکند. در ادامه چند مورد از کار هایی را که نباید انجام دهید،
آورده ایم.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.