Take a fresh look at your lifestyle.

۴ کاری که انسان های موفق برای برقراری تعادل بین کار و زندگی خود انجام می دهند (۲)

267

آیا تعادل بین
کار و زندگی واقعا باعث می شود که شما موفق شوید؟ و یا نه فکر می کنید که با کار
کردن شبانه روزی موفق خواهید شد؟ تحقیقات نشان داده اند که بعد از یک ساعت کاری
مشخص کارایی فرد به تدریج پایین می آید، به این معنا که مقدار بازده کاری یک شخص
که ۷۰ ساعت در هفته کار می کند به اندازه بازده کاری یک شخص است که در هفته ۵۵
ساعت کار می کند. همچنین به هر اندازه که ما خسته تر می شویم به همان اندازه هم
قدرت درک و هوش و تصمیم گیری ما پایین می آید. به همین خاطر انسان های موفق می
دانند که چگونه بین زندگی و کار خود تعادل ایجاد کنند. در اینجا به دوراه برای
برقراری این تعادل اشاره می کنیم :

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.