Take a fresh look at your lifestyle.

چگونه به یک مدیر موفق تبدیل شوید؟

297

بر روی هدف‌تان
متمرکز شوید، نه دیدگاه‌تان

تجربه مدیران موفق نشان می‌دهد تا زمانی
که یک مدیر خود با زیر و بم کاری که انجام می‌دهد و فعالیت‌های شرکتش آشنایی
نداشته باشد نمی‌تواند در جهت موفقیت گام بردارد. یکی از ویژگی مدیران موفق تسلط
روی کار و فعالیتی است که بنگاه اقتصادی و شرکت آن ها انجام می‌دهد و هدف خود را
دنبال می‌کند.

در مدیریت فعال و
پویا باشید

مدیریت فعالانه یعنی اینکه بدانید
کارکنان و کارگرانتان چه فعالیتی انجام می‌دهند و بدون مزاحمت بر کارشان نظارت
داشته باشید و همیشه فعالیت‌ها را کنترل کنید تا اشتباهی صورت نگیرد.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.