Take a fresh look at your lifestyle.

چگونه خوشحال باشیم وقتی همه چیز بد پیش می رود؟

289در تابستان ۲۰۱۰
Rachelle Friedman در حال آماده سازی خود برای بهترین دوره از
زندگی اش بود. او نامزد داشت و یک روز با دوستانش جمع شده بودند تا یک مهمانی
مجردی بگیرند. آنها در حال شنا کردن در استخر بودند که دوست راچلا او را به درون
قسمت کم عمق آب هول داد. سر راچلا به کف استخر برخورد کرد و دچار ضایعه نخاعی شد و
برای همیشه از سینه به پایین فلج شد. او دیگر نمی توانست راه برود.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.