Take a fresh look at your lifestyle.

درس هایی از زبان کارآفرینان موفق

269

به کار خود ایمان داشته باشید

کرک ویلز، موسس شرکت Paradise Springs Winery،
می گوید: فقط زمانیکه برای خودتان کار می کنید خیلی تلاش می کنید
. از خودتان بپرسید که چقدر
نسبت به کاری که انجام می دهید، مشتاق هستید؟ آیا این ایده می تواند باعث رشد مالی
و کاری شما شود؟ شما نمی دانید در مسیری که می روید به کجا می رسید. پس تحیق ضروری
است. در مورد صنعت کاری تان اطلاعات کسب کنید و با اصول و قواعد عادی کارتان آشنا
شوید. از مشاغل همصنف تان بازدید کنید، به برندهای روی قفسه ها و رستوران ها توجه
کنید و با ملحق شدن به انجمن های مربوطه خود را در فرهنگ صنعت تان غرق کنید.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.