Take a fresh look at your lifestyle.

مشتریانتان را از شبکه های اجتماعی به دست آورید.

240

امروزه افزایش مشتری از
طریق شبکه های اجتماعی بسیار رایج شده و هرکسی مبلغی برای این بخش هزینه کرده است
رویایی برای بازاریابی اش تبدیل شده است
.

رهبران مشاغل که می خواهند مشتریهای
بیشتری جذب کنند پاسخ مشکلات خود را در تبلیغات اجتماعی یافته اند بر اساس این گزارش
دیگر کسی در دنیای امروز فروشنده ای منتظر مشتری نمی ماند که در مغازه اش را به
صدا در آید و یا برایش تلفن کند.
 اکثر
دروازه های موفقیت در جذب مشتری با شبکه های اجتماعی و ارتباطات آن لاین باز می
شود.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.