Take a fresh look at your lifestyle.

آیا شما به دنبال شیوه جدید زندگی هستید؟(بخش یک )

280

۱هر
آنچه را که دوست دارید انجام دهید

خودتان را از بدهی های ناشی از قبوض
مختلف خلاص کنید، قبوضی که هیچ چیزی برای شما و خانواده تان برای زندگی باقی نمی
گذارند
.

۲خودتان
را از شر بدهی ها نجات دهید

راحت زندگی کنید و هر انچه که دوست
دارید در زندگی انجام دهید. شما می توانید در ملک خود و اتاق خود زندگی کرده و هر آنچه
که خودتان می خواهید انجام دهید. میراث شما برای فرزندتان چیست؟ آیا می خواهید به
انها بیاموزید که ما باید زندگی مان را صرف کار برای دیگران کنیم
!

۳شما
نباید برای دیگران کار کنید

شما از سنین پایین برای داشتن شغلی برای
امرار معاش برنامه ریزی می کنید. اما در حقیقت برای کار برای دیگران برنامه ریزی
می کنید نه برای داشتن شغلی برای خود. چراکه نمی توانید از کارتان مرخصی گرفته و
فرصتی برای رفتن به سفر با خانواده تان داشته باشید
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.