Take a fresh look at your lifestyle.

بومی برای نمایش روابط درونی یک اکوسیستم کارآفرینی

456

 

مترجم: محسن فرهمند

چه نیازی به یک بوم اکوسیستم کارآفرینی هست؟

در هر بحث و ملاقاتی که با حضور فعالان اکوسیستم کارآفرینی، صرف نظر از نوع فعالیت آنها، تشکیل میشد نیاز واحدی احساس میشد. این نیاز چیزی نبود جز درک واحد از اینکه اساسا یک اکوسیستم کارآفرینی چیست. هدف، تعریف مفهومی بود که برای همه قابل فهم باشد و بتواند برای بحث و تفصیل استفاده شود؛ یک بوم که امکان اینکه نقطه شروع همه بحث ها روشن باشد و پیشرفت یا عدم آن قابل سنجش باشد را ایجاد کند.
چالش اصلی این است که چنین بومی باید ساده، مرتبط و به طور شهودی قابل فهم باشد و در عین حال، در فرایند ساده سازی، پیچیدگی ارتباطات متقابل موجود در اکوسیستم نادیده گرفته نشود.این دلایل مبنای طراحی یک بوم اکوسیستم کارآفرینی برای توصیف روابط چندگانه متعدد موجود شد.
این بوم یک نقطه شروع نگرشی جدید برای استارت آپ ها و نیز فعالان اکوسیستم در زمینه ساخت جامعه کارآفرینی (Community Builders) مهیا مینماید و به آنها اجازه میدهد در عین بهره بردن از نقاط قوت موجود، نقاط ضعف و حلقه های گمشده را با سهولت بیشتری شناسایی نمایند.

 

بوم اکوسیستم چیست؟

بوم اکوسیستم بهتر از هر چیزی با یازده واحد تشکیل دهنده اش که عملکرد درونی آن را توصیف میکنند قابل نمایش است. این یازده واحد کلیه عوامل اصلی فعال و درگیر در اکوسیستم را شامل میشود؛ ایده ها و استعدادها، ساختارهای حمایتی و زیرساختها، جامعه استارت آپی، سیاست گذاری و تامین مالی و گرایشات عمومی و بازار همه و همه در این بوم نمایش داده میشوند. این بوم بخشی از رویه ای است که به شما کمک میکند به هنگام کار بر روی اکوسیستم محلی خود، عوامل مربوطه برای موفقیت را همواره در ذهن داشته باشید. این رویه چهار مرحله دارد: در لایه اول این بوم به صورت یک راهنما برای فعالان اکوسیستم عمل میکند که به آنها یادآور میشود به کل اکوسیستم خود نگاه جامع داشته باشند و با تمرکز بیش از حد بر برنامه های خود هماهنگی با یکدیگر را از دست ندهند. در وهله دوم به عنوان یک نقشه راه استراتژی برای کلیه عاملین اکوسیستم عمل میکند که باید در سطوح ساختاری، فرایندی و سیستمی پیاده سازی شود. در مرحله سوم این بوم به تمامی کنش گران جامعه استارت آپی با یک روش دیداری به صورت همزمان نمای کلی، نقش مستقل هر واحد و وابستگی های متقابل آنها را نمایش میدهد. در مرحله چهارم این بوم به شناسایی فرصت های جدید رشد، ارزیابی سودمندی برنامه های حمایتی جدید و انتشار روش های شتاب بخشیدن به پیشرفت اکوسیستم کمک مینماید.

canvas

 

بوم اکوسیستم چگونه میتواند مورد استفاده قرار گیرد؟

این مفهوم در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد آزمایش قرار گرفته و هم اکنون در برخی آژانس های عمومی کسب و کار، دانشگاه ها، انکوباتورها و سازمان های حمایت از کسب و کارهای نوپا استفاده میشود.

بررسی نتایج تحقیق برلین

  • صورت مساله

یکی از شهرهایی که این بوم اکوسیستم برای آنها طراحی شده است شهر برلین میباشد. برلین یک فضای کارآفرینی چابک و بخش خصوصی بسیار فعالی دارد. یکی از دلایل موففقیت برلین، جذابیتی است که برای استعدادهای بین المللی دارد. البته نقش حجم عظیم فعالان مردمی و برنامه های حمایتی برای کارآفرینان را نباید نادیده گرفت. ما از بوم برای هم جهت سازی برنامه های حمایتی مربوط به بخش انرژی استفاده کردیم، چرا که برنامه های موازی بسیاری به چشم میخوردند که در مجموع به هدر رفتن منابع و عقب ماندگی اکوسیستم می انجامید. به دلیل تمایل دولت برای خروج کامل از بخش های اتمی، فسیلی و سوخت، برنامه های حمایتی بسیاری برای شرکت های نوپای فعال در این زمینه طراحی شده بود. حد اقل چهار سازمان حمایتی در آن واحد ادعا میکردند که پیشرو در امر حمایت از راه اندازی شرکت های انرژی پاک هستند و مشوق هایی برای پیشرفت استارت آپ های این بخش اختصاص داده بودند. هر سازمان حمایتی پیشنهادهای مشابهی برای استارت آپ ها ارائه میکرد. عدم هماهنگی بین این سازمان های حمایتی نه تنها تخصیص غیر بهینه منابع را منجر میشد بلکه باعث عدم استفاده شرکت های نوپا از هیچ یک از آنها شده بود. بدتر از همه اینکه هیچ یک از بازیگران این عرصه تا وقتی با جزئیات برنامه خود دچار مشکل میشدند وجود مساله ناهماهنگی را نمیدانستند. مطمئنا هیچ یک از فعالان به عمد مقصر به وجود آمدن این شرایط نبود. در اصل نبود یک دیدگاه مشترک از اکوسیستم شرکت های نوپا کاملا محسوس بود؛ دیدگاهی جامع از کلیه وابستگی های متقابل میان برنامه های حمایتی و مجریان آنها در این میان غایب بود.

  • وضع موجود – بوم اکوسیستم

بوم به عنوان یک روش حل ایده آل به حساب میاید چرا که پیش از ایجاد درک مشترک بین کلیه فعالان یک محیط اجتماعی، امکان ارائه راه حل برای مشکلات سیستماتیک وجود ندارد. ما با استفاده از بوم و روش های موجود در بطن آن توانستیم بازیگران اصلی اکوسیستم را به یک دیدگاه مشترک برسانیم. کار با این بوم به ذینفعان اکوسیستم کمک کرد تا همه دیدگاه هایشان را به یک سطح میانه مورد توافق برسانند. به آنها کمک کرد تا نقاط عدم اتفاق نظر و اشتراک انگیزه هایشان را درک کنند و مشکلاتی که به این دلیل برای کل اکوسیستم به وجود آمده بود را شناسایی نمایند. علاوه برا این، به جامعه سازان (Community Builders) (که در این مورد آزمایشی سازمان های مردمی بودند) اجازه داد تا نقش اساسی خود در اکوسیستم محلی متبوعشان را به طور واضح درک نمایند و به جای عمل کردن به صورت واحدهای مستقل و مجزا همگی در یک تلاش مشترک مشارکت نمایند. این مهم به فعالان کمک کرد تا وابستگی های متقابل درون سیستم را برای خود ترسیم نمایند و تصویری از وضع موجود و وضع مطلوب را تصور کنند.

  • تاثیرات

همانگونه که از این اجرای آزمایشی (در شهر برلین) قابل برداشت است، بوم اکوسیستم نقش بسیار ارزنده ای برای تقریبا همه حالات فعالان اکوسیستم و جامعه سازان کارآفرینی دارد. بسیاری از شرکت های فعال در زمینه انرژی های پاک در حال حاضر از بوم طراحی شده متناسب با اکوسیستم خود برای همکاری و ارتباطات سیستمی و راهبردی استفاده میکنند و تحولات رخ داده در برنامه های حمایتی را به سرعت به اشتراک میگذارند. آنها به طور مستمر با روش تصویری بوم به کار بر روی فضای کلی و بهبود نقش خود در اکوسیستم مشغول هستند و بسیار از فعالیت های خود را در تکمیل و هماهنگی با یکدیگر انجام میدهند. استفاده از بوم به توزیع جایگاه واضح تری برای همه فعالان اکوسیستم منجر شده است.

 

منبع:

A Canvas that Describes Relationships within an Entrepreneurship Ecosystem, By GERN July 31, 2015

تالیف توسط دکتر Thomas Funke رئیس دپارتمان کارآفرینی موسسه RKW۱

کانون کارآفرینی ایران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.