Take a fresh look at your lifestyle.

۶ عادت روزانه و صبحگاهی هر انسان موفق (۱)

245

اشخاصی که خیلی خیلی موفق هستند، هرگز انجام برخی
کارهای روزانه خود را فراموش نمی کنند. یک رابطه عمیق بین آنچه که شما در مورد
داشتن برخی عادت های درست فکر می کنید و به وجود آوردن آن عادت ها، وجود دارد. این
حرف را شخصی به نام
Charles
Duhigg
می گوید، گزارشگر مجله نیویورک تایمز و
نویسنده کتاب
The
Power of Habit
. اشخاص میانسال با
سنی در حدود ۶۵ سال، در زندگی خود حدود ۲۵۰۰۰ هزار صبحگاه را تجربه می کنند. هر
صبحگاهی که یک رویارویی جدید با جهان و شروع مرحله تازه ای از زندگی می باشد. عادت
های ما در هر صبحگاه یک فاکتور حیاتی در زندگی ما به شمار می آید که کارایی ما را
در طول یک روز تحت تاثیر قرار می دهد.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.