Take a fresh look at your lifestyle.

۷درسی که کارآفرینان می توانند از هنرپیشه معروف هالیوودی بیاموزند

267

۱از ترسی که همراه با فرصت
است استقبال کرده و با آغوش باز بپذیرید

وی
عنوان می کند: «کار من همواره همراه با سرگرمی و تفریح است، اما بسیار هم ترسناک
است. شما همواره بر روی طنابی در ارتفاع بلند راه می روید. اگر من برای انجام کاری
که انجام می دهم فرصت نیافرینم، خیلی چیزها را از دست می دهم. این ترس و وحشت
احساس سرزندگی در من ایجاد می کند
کارآفرینان
می دانند زمانیکه ریسک کارها به پایان می رسد، حس ناشی از غلبه بر این لحظات ترس و
دستیابی به موفقیت بسیار خوشایند است
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.