Take a fresh look at your lifestyle.

گروه های خود یار(SHG)

267
نویسنده: رضا طبیب زاده   رویکرد گروه خودیار(Self Help Group=SHG)یک رویکرد اجتماعی- مشارکتی به توانمندسازی افراد است. گروه های خودیار دارای خصوصیات زیر هستند: اساس مدل گروه خودیار ” همکاری و انسجام ” است. برای اینکه گروه به انسجام برسد اعضا باید شرایط و گرفتاری های یکدیگر را درک کنند و نسبت به یکدیگر دغدغه‌مند […]   Read more…

This article is copyright ©  انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه

انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.