Take a fresh look at your lifestyle.

۵ توصیه به خانم هایی که می خواهند روی پای خود بایستند و موفق شوند

292

همه ما خانم ها هنوز که هنوزاست با تبعیض
جنسیتی در برخی زمینه ها مشکل داریم. اما خوشبختانه زنانی را نیز می بینیم که حتی
برای پست ریاست جمهوری کشور آمریکا کاندید شدند و تعداد این زنان در کنگره کشور
آمریکا همیشه بالا است. برخلاف گذشته که بیشتر سرمایه گذاران و کارآفرینان بزرگ
مرد بودند، اما امروزه زنان هم حرفی برای گفتن دارند، با این وجود هنوز تبعیض
جنسیتی و موانع بر سر راه خانم ها برای پیشرفت وجود دارد. در اینجا به برخی توصیه
ها به خانم ها در زمینه تحکیم جایگاه زن در جامعه، اشاره می کنیم:

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.