Take a fresh look at your lifestyle.

استارت آپ تان را با چرا شروع کنید.

276

آن چیزی که شما
برای فروش می گذارید قرار نیست حتما” مردم از شما بخرند.این سوال را از
خودتان بپرسید چرا مردم باید محصول شما را بخرندکمپین ارزش با چرا شروع می شود.

همیشه در هنگام
ایجاد محصول این سوال را حتما از خودتان بپرسید چرا مردم باید از شما خرید کنند
؟مگر محصول شما چه ویژگی دارد که محصولات رقبا آن را ندارد؟ شروع با چرا یک ابزار
قوی و قدرتمند برای توسعه یک پیام بازاریابی منحصر به فرد، به ویژه در یک بازار
رقابتی است .اگر کار خود را با دلیل شروع کنید ارزشمند است.سعی کنید از کسی در
ساخت محصول کپی و تقلید نکنید. متمایز بودن محصول شما از رقبا باعث پیروز ی و
موفقیت استارت آپ شما می شود.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.