Take a fresh look at your lifestyle.

چگونه از طریق آزادکاری(فریلنسرینگ) درآمد اینترنتی داشته باشیم؟- بخش سوم

287

در بخش اول این آموزش به بررسی کلی آزادکاری به همراه نیازها و پیش نیازها پرداختیم، روش‌های کلی را بررسی کرده و در بخش دوم به روش کسب‌درآمد از طریق سایت‌‌های ارائه خدمات فریلنسر پرداختیم و در ادامه به فعالیت به عنوان یک آزادکار مستقل می‌پردازیم. آیا در سایت‌های فریلنسر می‌توان استخدام دائم شد؟ بله […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.