Take a fresh look at your lifestyle.

مهم ترین سوالاتی که استارت آپ ها باید از خود بپرسند؟

293

در مرکز هر راه اندازی یک راز است. آن راز  ناشناخته است.

 این باور را  ندارند
که همیشه  هدفشان دست یافتنی  و امکان پذیر است.استفاده
از راز باید هدف هر کارآفرین باشد چرا که همان راز رمز موفقیت آن کسب و کار بوده
است.

پیدایش هر رازی کلمه
“چرا” است.چرا همه چیز باید از این راه بیان شود؟چرا ما نمی توانیم
کارمان را بهتر انجام دهیم؟ این کلمه بهترین کلمه است چرا که وضع موجود در هر کسب
و کاری را به چالش می کشد. تا مشکلات را جستجو کند و آن ها را حل نماید.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.