Take a fresh look at your lifestyle.

فعالیت قیمت گذاری حق انتخاب در استارت آپ شماست

296

همیشه مهمترین نکته در قیمت گذاری، رقابتی بودن قیمتهاست یعنی بررسی
قیمتهای رقبا و بعد انتخاب قیمتی که نه خیلی بالا باشد و نه خیلی پایین اما
:با توجه به هدفی که تعیین کرده ایم نمیتوانیم قیمتهای پایین تر از
رقبا را برگزینیم چرا که اغلب تصور خاص قیمت بیشتر برابر است با کیفیت بهتر وجود
دارد. اما انتخاب قیمت بالاتر اغلب شائبه ی گران فروشی رو ایجاد میکند که این نیز
مطلوب هیچ کسب و کاری نیست
. پس قیمت مناسب چیزی بسیار نزدیک
به قیمت رقباست یعنی مثلاً اگر قیمت ادکلن
a در
سایتهای رقبا از
۲۵ هزار تومن تا
۱۸۰ هزار تومان متغیر است.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.