Take a fresh look at your lifestyle.

راهنمای طراحی و اجرای کمپین های تبلیغات دیجیتالی هدفمند

265

امروزه دنیای دیجیتالی درتمامی جنبه های زندگی وکار افراد توسعه پیدا کرده و استفاده از ابزارهای دیجیتالی یکی از الزامات اصلی زندگی هر فردی شده است. دراین میان ضریب نفوذ بالای اینترنت در کشور با عددی حدود ۷۴ درصد، توسعه استفاده از ابزارهای دیجیتالی شخصی همراه با ویژگیهای منحصربفرد این ابزارها از قبیل شخصی بودن، […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.