Take a fresh look at your lifestyle.

۷جمله ای که افراد موفق هیچگاه بر زبان نمی آورند

302

 همه
ما می دانیم که موفقیت یک شبه بدست نمی آید؛ بلکه نیازمند تلاش زیاد، صرف زمان و
تعهد است. هر رهبر موفق، کارآفرین یا آرمانگرایی، روش منحصر به فردی برای خودش
دارد و برای آنچه که باور دارد، بی وقفه تلاش می کند تا بتواند به جامعه ثابت کند
می توان از قید و بند زنجیری که جلوی پیشرفت را می گیرد، خلاص شد
.اگرچه هرکدام از آنها برای
رسیدن به هدفشان راه های متفاوتی در پیش گرفتند، اما هدف همه آنها یکسان بوده و آن
 چیزی نیست
جز موفقیت
. اگر
می خواهید در زندگی تان به موفقیت برسید، دانستن این هفت جمله که باعث بر باد رفتن
تمام شور و نشاط تان در انجام کارها می شود، می تواند کمک زیادی به شما کند.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.