Take a fresh look at your lifestyle.

۱۰ مدیر زن از رازهای موفقیت شان در رهبری می گویند

339

 

راز موفقیت اول : گاهی لازم است به ندای درونتان عمل کنید.

آن فولن وایدر، سردبیر ارشد Marie Claire

گاهی وقت ها فقط باید ایمان داشته باشید و
پیش بروید
.

گاهی وقت ها فقط باید ایمان
داشته باشید و پیش بروید. زمانی که من
 مسئول افزایش رتبه ها بودم، گاهی در جلسه ها فکر می کردم اینجا ما واقعا نیاز به یک تصمیم گیری داریم و کمی بعد فهمیدم این من هستم که باید تصمیم
بگیرم. رهبری عبارت است از اعتماد به نفس و قاطعیت. البته اینکه
 تصمیمی بگیرید که از آن مطمئنید
بهتر است ولی گاهی هم ممکن است -در حقیقت لازم است- تصمیماتی را بگیرید که
۱۰۰ درصد از آن مطمئن نیستید.
هرچه بیشتر این کار را بکنید با ندای درونتان راحت تر خواهید بود.

 

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.