Take a fresh look at your lifestyle.

چرا با وجود کار سخت موفق نمی شویم؟

275

شاید شما یکی از آن گروه از افرای باشید
که شبانه روز و وقتتان را درگیر شغلتان کرده اید و با وجود پشتکار و جدیتی که از
خود نشان می دهید آنطور که انتظار دارید به موفقیت نرسیده اید. ابتدا بهتر است به
چند سوال پاسخ دهید
.

                                                                  
       

در کجا
کار می کنید؟

فرض را بر این می
گیریم که شما عاشق کار تجارت و در حوزه خاصی مشغول به فعالیت هستید اما نتیجه
برایتان رضایت بخش نیست. به خصوصیات مردم شهری که در آن زندگی می کنید و هم چنین
علایق و سلیقه های آنها دقت کنید. شاید حوزه فعالیتتان در شهری که در آن زندگی می
کنید چندان رونق نداشته باشد و باید در جایی دیگر که فعالیتتان در آنجا رونق
بیشتری دارد دست به کار شوید
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.