Take a fresh look at your lifestyle.

بهترین نصیحت های شغلی که تا به حال به آنها عمل نکرده ام ، از زبان یک مدیر موفق

318

دنیا پر است از انسانهای مشتاق که می خواهند به بهترین نحو
به سمت هدف خود راهنمایی شوند . اما همه توصیه ها ، هرچند خردمندانه ، قابل اجرا
نیستند و برای افراد و شغل های مختلف فرق می کنند . زمان و سطح زندگی نقش بزرگی را
ایفا می کند . پس به این دلیل است که هر زمینه ای توصیه درست خود را می طلبد . در طول
سالها خیلی از انسانهای باهوش من را نصیحت کردند و همه آن توصیه ها در قلب خود
خردی داشتند ولی همه آنها مناسب من نبودند و من را در راه درست قرار ندادند . ولی
سه درس بزرگ از همه آنها گرفتم که به راحتی نمی توانم بپذیرم :

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.