Take a fresh look at your lifestyle.

نشستی با موضوع کسب و کار اجتماعی در اصفهان

278
        پیرو تشکیل دبیرخانه کسب و کارهای اجتماعی در انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان، دومین نشست این دبیر خانه روز دوشنبه شانزدهم شهریور ماه، در محل مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان با حضور جمعی از خیرین، سمن ها و خیریه ها و نیز صنعتگران، مسئولین و مدیران استان […]   Read more…

This article is copyright ©  انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه

انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.