Take a fresh look at your lifestyle.

خودباوری در دوران بحران

255

بزرگ‌ترین خطر تهدیدکننده شرکت‌ها در
هنگام بحران نه کمبود نقدینگی، نه کاهش فروش، نه سررسید اسناد و حساب‌های پرداختی
و نه عدم وصول مطالبات است، بلکه بزرگ‌ترین تهدید، «مدیران ناآماده برای بحران و
هراسان در راس بنگاه‌های اقتصادی» است.بنابراین بهتر است پیش از هر اقدامی، مدیریت
بر خود را بیاموزیم
.

یاد بگیریم می
توانیم در دوران سختی درست زمانی که فشار کاری مان زیاد است می توانیم بر خود مسلط
باشیم.

۱٫ خونسرد باشید
مدیران به سبب مسوولیت خطیر خود، بیش از هر فرد دیگری در سازمان در معرض خطر استرس
و فشارهای عصبی هستند؛ اما استرس باعث می‌شود که کارآیی مدیر در لحظات بحرانی که
بیش از هر زمان دیگری نیازمند تفکر و تحلیل است، در عمل و زیر فشار استرس و افکار
منفی به شدت کاهش یابد.

 

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.