Take a fresh look at your lifestyle.

۴ داستان کوتاه از موفقیت افراد مشهور

249

برای شروع یک کار به سرمایه و پول و بسیاری از
فاکتورهای دیگر نیاز است اما مهمترین آن ها باور داشتن  به  این
است که به موفقیت خواهید رسید است.باور داشتن خود به شما قدرتی می دهد تا کوه را
هم جا به جا کنید در این مطلب برای شما داستان موفقیت ۴ کمپانی بزرگ که از جاهای
کوچکی شروع به کار کردند و پس از بارها و بارها شکست خوردن ، فقط و فقط به مدد
قدرت باور خوشان به موقعیت فوق العاده امروز خود رسیده اند خواهم گفت تا بدانید که
قدرت باور چه نیرو و توانی به شما می دهد.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.