Take a fresh look at your lifestyle.

ایده شماره ۱۵، اشتراک و امانت گرفتن لوازم و ابزارها

298

هرگاه صحبت از به اشتراک‌گذاری می‌شود خودبه‌خود ذهن به سمت شبکه‌های اجتماعی سوق پیدا می‌کند. به یاد اینستاگرام، فیسبوک یا سایر اشتراک گذاری‌های متداول و شناخته شده می‌افتیم. این‌بار از نوع دیگری از اشتراک‌گذاری صحبت می‌کنیم. اما نه اشتراک عکس، فیلم یا فایل، اشتراک ابزارهایی از دنیای واقعی. معمولا اکثر اشتراک‌گذاری‌ها با هدف اطلاع‌رسانی و […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.