Take a fresh look at your lifestyle.

چگونه نیاز مشتری را درست تشخیص دهیم

241

چه کسی دوست دارد شکست بخورد؟ شکست
موجب می‌شود شما ناکارآمد به نظر آیید. بسیار بهتر است تا آنجا که می‌توانید از
خطر دور بمانید. صبر کنید تا قوی‌تر شوید. احتمال شکست را به تاخیر بیندازید.

زمانی که جهان پیرامون شما به سرعت
در حال تغییر است، به تاخیر انداختن شکست،یک استراتژی بسیار پرخطر است. در جهانی
که نمی‌دانیم فردا چه خواهد شد، امنیت از تجربیات مستمر ناشی می‌شود. برندگان سریع‌تر
و به دفعات بیشتر شکست می‌خورند از منابع کمتری استفاده می‌کنند و سریع‌تر از
سایرین هم از آن می‌آموزند. بنابراین اگر شما در جهانی که در آن همه چیز به سرعت
تغییر می‌یابد عمل می‌کنید زمان بازآموزی غرایزتان است. انجام ندادن این کار بسیار
خطرناک خواهد بود.
 

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.