Take a fresh look at your lifestyle.

نه عادت انسانهای پولدار که هیچ خرجی ندارد (۲)

311

تا به حال از خودتان پرسیده اید که چرا برخی از مردم خیلی موفقند ؟ یک ایده
خیلی خوب ، انگیزه ، پشتکار و کمی هم شانس ، اما بیشتر انسان های موفق عادت های
مشترکی دارند . در اینجا به ۴  عادت مشترک دیگر این افراد اشاره می کنیم که به آنها
کمک می کند که همیشه بهترین باشند .

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.