Take a fresh look at your lifestyle.

چگونه از طریق آزادکاری(فریلنسرینگ) درآمد اینترنتی داشته باشیم؟- بخش اول

296

آزادکاری (فریلنسرینگ) چیست و به چه کسی آزادکار گفته می‌شود؟ آزادکار یا فریلنسر به شخصی گفته می‌شود که بر پایه تخصص خود به صورت آزاد و خارج از روال قراردادهای سنتی، با شرایط متفاوت از لحاظ زمانی و مکانی که آزادی عمل بیشتری برای او ایجاد می‌کند به انجام پروژه می‌پردازد. این شخص می‌تواند یک […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.