Take a fresh look at your lifestyle.

دوره آنلاین شناخت کهن الگوهای شخصیتی

285

مخاطبین دوره:  مخاطبین این دوره کارشناسان منابع انسانی ، مدیران و سرپرستان و افرادی که در حوزه ارتباطی تجربیات چالش انگیز دارند پس از دوره چه چیزی یاد خواهید گرفت: شما پس از این دوره با ۱۵ کهن الگو و انرژی فردی که پایه گذار رفتار و شخصیت است آشنا میشوید . این آشنایی شما …

نوشته دوره آنلاین شناخت کهن الگوهای شخصیتی اولین بار در گروه کارآفرینی ستکا پدیدار شد.

گروه کارآفرینی ستکا

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.