Take a fresh look at your lifestyle.

معرفی بازاران،مرجع تخصصی تحقیقات بازار و بازاریابی

290

بازاران اولین مرجع تخصصی است که در حوزه تحقیقات بازار و بازاریابی در وب فارسی فعالیت ‌می‌کند، محتوای این سایت که با رویکرد تحقیقات بازار و بازاریابی تولید و تدوین می‌شود به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا به‌وسیله تحقیقات بازار چشم‌انداز خود را بر اساس اطلاعات قابل استناد ترسیم کنند. بازاریابی را می‌توان حیاتی‌ترین بخش یک […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.