Take a fresh look at your lifestyle.

معرفی جاب‌اینجا، شغل بعدی شما اینجاست

295

جاب‌اینجا جستجو و معرفی کننده مشاغل مرتبط با کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات است. با پدید آمدن حجم زیادی از کسب‌وکارهای نوپا در چند سال گذشته، بسیاری از آن‌ها به نیمه راه یا پایداری نسبی رسیده‌اند که همین امر نیاز به نیروی کار فنی و اداری در این استارتاپ‌ها را بیشتر کرده است. سایت جاب‌اینجا با هدف […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.