Take a fresh look at your lifestyle.

موفقیت در کسب و کار با نوشتن طرح تجاری

259

همیشه در اطرافمان افرادی را می بینم که با اشتیاق زیاد از ایده هایی که در سر
دارند
 حرف می زنند .

·        آیا فقط با ایده دادن می شود موفق بود ؟

·        به نظر شما افراد موفق چه کار می کنند که درصد شکستشان به نسبت سایر افراد پایین تر است؟

·        آیا حتما” لازم است ایده ها و صحبت هایتان
را بنویسید؟

·        آیا برای شروع هر کسب و کار هر چند کوچک، نوشتن
طرح تجاری لازم است؟مگر طرح تجاری چه مزایایی دارد؟

·        آیا می خواهید مثل خیلی از مدیران کسب و کار موفق شوید؟

پس ادامه مطالب
را بخوانید

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.