Take a fresh look at your lifestyle.

۱۲ دلیل برای ترویج دادن فرهنگ کارآفرینی

236

 آیا از
کار کردن
  در زیر دست کسی خسته شده اید؟

آیا می
خواهید  به آرزوهایی که همیشه دوستشان
داشتید برسید؟

آیا می
خواهید خودتان رییس خودتان باشید؟

آیا می
خواهید به درآمد  خوبی برسید؟

آیا می
خواهید  در زندگیتان تحول بزرگی رخ دهد؟

آیا می
خواهید شرایط نابسامان فعلی را تغییر دهید؟

به شما
تبریک می گویم همه این ها نشانه هایی است برای اینکه آماده هستید برای کار آفرینی.

اگر می
خواهید بدانید کارآفرین بودن چه مزایایی دارد خواندن ادامه مطلب را به شما پیشنهاد
میکنم.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.