Take a fresh look at your lifestyle.

نیمه نخست راه دولت، ایجاد آرامش و ثبات در جامعه بود.

324

رییس جمهوری عصر دیروز در ششمین روز از هفته دولت به پرسش های خبرنگاران داخلی و بین المللی پاسخ گفت.روحانی با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، افزود: یاد آن عزیزان گرامی باد. امیدوارم ما بتوانیم راه آنها را که راه اخلاق، مردمی و اعتدال بود، پاس بداریم و ادامه دهیم.
خانه کارآفرینان ایران – آخرین اخبار

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.