Take a fresh look at your lifestyle.

۶ آیتمی که هر کارآفرینی باید در لباس پوشیدنش رعایت کند

263

حتما
شما هم شنیده اید که طرز لباس پوشیدن افراد نشان دهنده شخصیت آن ها است و در واقع
طرز تفکر و سلیقه شان را نشان می دهد،با تمام حرف و حدیث هایی که در باب بی توجهی
به لباس و توجه به درون انسان ها وجود دارد نمی توان از میزان تاثیری که طرز لباس
پوشیدن شما بر افراد دیگر می گذارد ؛ساده گذشت.

هفته
مد نیویرک اخیرا کت واکی برای تمام افراد کارمند و موفق در نیویور ک برگزار کرد که
مخصوص کسانی بود که می خواهند در عین رسمی لباس پوشیدن در محل کار بسیار هم مد روز
باشند و در واقع لباس آن ها بیانگر این باشد که فرد موفقی هستند.

ما
هم به شما این آیتم ها را معرفی میکنیم.

کت تک مشکی 

طرز لباس پوشیدن استارتاپ کت تک مشکی

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.