Take a fresh look at your lifestyle.

انبارداده (Data Warehouse)

181

– انبار داده به یک بانک اطلاعاتی وسیع گفته می‌شود که از طریق آن مدیران به تمامی داده‌های سازمان از گذشته تا حال برای تهیه گزارش و تجزیه وتحلیل دسترسی دارند، در نتیجه انبار داده نقشی پر رنگ در اتخاذ تصمیمات استراتژیک مدیران ایفا می‌کند.
Ostovar IT RSS

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.