Take a fresh look at your lifestyle.

رویداد، ۳۵درصد تخفیف ثبت‌نام استارتاپ‌ویکند اصفهان

278

دانشگاه صنعتی اصفهان هفتم تا نهم مردادماه ۹۴ میزبان رویداد کارآفرینی آخر هفته یا همان استارتاپ‌ویکند است. این رویداد اگرچه به سبک همه استارتاپ‌های آخرهفته برگزار می‌شود اما یک تفاوت عمده با اجرا‌های گذشته دارد و آن‌هم تشکیل کارگا‌ه‌های آموزشی در خصوص مباحث مرتبط قبل از برگزاری رسمی است. تیم برگزار کنند این رویداد بر […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.