Take a fresh look at your lifestyle.

پروژه ۱۸۳ میلیاردی چین برای افزایش سرعت اینترنت

201

– مخابرات چین قصد دارد علاوه بر کاهش قیمت داده‌های سیار، سرویس‌های جدید اینترنت پرسرعت ارائه نماید.
Ostovar IT RSS

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.