Take a fresh look at your lifestyle.

ایجاد کریدور تسهیلات برای کارآفرینان

173

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری از راه‌اندازی کریدور تسهیلات برای کارآفرینان خبرداد و گفت: با دستور وزیر صنعت، فهرستی از زنان برای تصدی پست‌هایی در هیات مدیره‌ها، مجامع و سازمان‌های توسعه‌ای تهیه خواهد شد.
خانه کارآفرینان ایران – آخرین اخبار

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.