Take a fresh look at your lifestyle.

افشای ۲۷۶ هزار سند تازه از هک شدن سونی

206

افشای اخبار جدید از هک شدن سونی باعث جنجالی تازه برای این شرکت ژاپنی خواهد شد.
Ostovar IT RSS

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.