Take a fresh look at your lifestyle.

شرکت‌های ICT کشور جایزه‌ مسوولیت‌پذیری اجتماعی می‌گیرند

221

فعالیت‌های انجام‌شده باید فراتر از حداقل الزامات قانونی توسط قوانین موضوعه کشور یا بین‌المللی و استانداردهای صنعت باشد و اثر اجتماعی زیست-محیطی و اثر تجاری روی برند، درآمد، عملکرد و بازار شرکت داشته باشد و از نگاه خلاقانه برخوردار باشد.
Ostovar IT RSS

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.