Take a fresh look at your lifestyle.

برای جلب اعتماد دیگران از این ۵ راز زبان بدن استفاده کنید

230

منبع: Entrepreneur.com
نوشته  نینا زیپکین، بیست و چهارم می، ۲۰۱۵.

از زبان بدن باید طوری استفاده کنیم که به ما کمک کند، نه اینکه باعث بروز مشکل شود. هنگامی که با افراد رو در رو صحبت نمی کنید چطور تماستان را حفظ می کنید؟ چگونه گفتگو با آنها را ادامه می دهید؟ آیا به بهترین شیوه ممکن خودتان را معرفی می کنید؟ پس به این دلیل که مذاکره اهمیت دارد از  استراتژی های ذیل برای نمایش قدرت، توانمندی و آمادگی تان استفاده کنید.

چشمان باز و مراقب داشته باشید. چشمان شما نشان دهنده نحوه تمرکز شما هستند، اگر در حال برداشتن پرزهای شلوار خود باشید یا به چیزهای اطراف توجه کنید نشان می دهید که حواستان جای دیگری است و به گوینده بی اعتنا هستید. برای مشارکت حداکثری باید نشان دهید که دارید به گوینده توجه می کنید. با چشمانتان شروع کنید، ارتباط جدی برقرار کنید، موافقت خود را باتکان دادن سر نشان دهید و در حالی که گوش می کنید ابروهای خود را بالا ببرید. باید گوش به زنگ و مشتاق باشید.

حالت بازوها. به حالت بازوها توجه کنید! اگر آنها را در پشت خود قرار داده اید شما شبیه حاکمان یا آدمهای غریبه هستید. اگه بازوهایتان را به صورت ضربدری به سینه چسبانده باشید نشانه تهدید و برتری جویی است. برای اینکه شبیه رهبران به نظر برسید باید بازوهایتان را از هم باز و راحت نگهدارید. برای نشان دادن تمرکز، آرامش و اشتیاق انگشتان خود را به صورت ضربداری در جلوی خود قرار دهید.

body-language-gestures

راست قامت و سربلند باشید. شکل قرار گیری شانه های شما به چه صورتی است؟ اگر آنها جلوتر از پنجه های شما باشند و پایین ترین قسمت لباس شما همراه با پشت شما خمیدگی، مانند شکل حرف C انگلیسی ایجاد کرده باشد، نشان می دهد که در لباستان احساس راحتی نمی کنید و باعث می شود که دیگران به شما توجه نکنند. برای جلب اطمینان شانه های خود را صاف و عقب نگهدارید. جهت پنجه های پایتان نباید به سمت درب باشد بلکه باید به سمت کسی باشد که با او صحبت می کنید و به هیچ چیز تکیه ندهید. ژست های قدرتمند مانند حالت ایستادن ابرقهرمانان را تمرین کنید، حالتهایی مانند دست به کمر ایستادن و باز کردن پاها به اندازه شانه ها مانند حرف A انگلیسی حتی می توانند قبل از اینکه شروع به صحبت کنید به شما اعتماند به نفس فوق العاده بدهند.

در مقابل هم صحبت خود عکس العمل مناسب نشان دهید. هم صحبت شما چه حرکتی انجام میدهد؟ برای از بین بردن استرس و برقراری ارتباط  مجدد، بعضی از حرفهای وی را با لحنی جذابتر تکرار کنید. اگر وی نشسته بود شما هم به همان فاصله از زمین بنشینید. اگر ایستاده بود رو به او باستید. اگر جهت ایستادن خود را با مکان فرد دیگری که در جلسه حضور دارد تنظیم کنید به ایجاد تفاهم کمک خواهد کرد.

خنده را هرگز فراموش نکنید. خنده باعث می شوند که اطرافیان شما احساس راحتی کنند و این پیام را به شما منتقل می کند که در مسیر درستی گام بر میدارید. خنده به ایجاد اطمینان از جذب مشتری و سوار شدن بر قایق رویا هایتان کمک خواهد کرد.

The post برای جلب اعتماد دیگران از این ۵ راز زبان بدن استفاده کنید appeared first on کاریا.

کاریا

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.