Take a fresh look at your lifestyle.

معرفی، ویترین آنلاین مرجع بروزترین قیمت کالاها

192

ویترین‌آنلاین یک بازار اینترنتی است. بازارهای اینترنتی اگرچه ازنظر ظاهری شباهت زیادی به فروشگا‌ه‌های آنلاین دارند اما درواقع فروشگاه مستقیم کالا نیستند، درست همانند پاساژ یا بازارهای واقعی که دربرگیرنده فروشگاه‌های متعدد هستند عمل می‌کنند. جدیدترین محصولات، بروزترین قیمت‌ها و بهترین پیشنهاد‌ها خرید، ازجمله مزیت‌های ویترین آنلاین است. ویترین آنلاین یک بازار اینترنتی با تنوع […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.