Take a fresh look at your lifestyle.

اندروید بااقتدار پادشاه سیستم‌‌عامل‌های همراه شد

194

در گزارش فروش تلفن‌های همراه هوشمند در سه ماه دوم سال ۲۰۱۴، اندروید موفق شد تا بااقتدار تمام سایر سیستم‌های عامل را کنار گذاشته و به‌تنهایی بیش از چهار برابر تمامی سیستم‌های عامل دیگر در بازار فروش داشته باشد.
Ostovar IT RSS

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.