Take a fresh look at your lifestyle.

برخی از ملاک های داوری در استارتاپ ویکند

1,464

بعد از برگزاری موفقیت‌آمیز استارتاپ ویکند تهران با موضوع نوآوری‌های اجتماعی در جمعه ۱ خرداد که افتخار حضور در آن به‌عنوان داور را داشتم، بر آن شدم تا توضیحاتی را در خصوص ایده‌های بیان‌شده و پارامترهای مهم داوری بیان نمایم، امیدوارم نکات کلیدی زیر راهنمایی برای شرکت‌کنندگان آتی در این نوع رویداد باشد.

  • تعریف ایده: داوران علاقه دارند تا در یک بیان مختصر شمایی کلی از ایده را دریافت کنند، لذا نوع بیان و تعریف ایده بسیار حائز اهمیت است، استفاده از عبارات گویا و کوتاه بدون حاشیه و استفاده از مثال‌های دقیق و ظریف می‌تواند شمارا برای رسیدن به این منظور کمک نماید.
  • بیان چالش: نکته بسیار مهم برای داوری یک ایده بیان صحیح چالش موجود و نحوه برخورد با آن است، لذا درصورتی‌که نتوانید مسئله را به‌درستی بیان کنید، مسیر داوری از راه صحیح که همانا ارزیابی راه‌حل است به مسائل دیگر معطوف خواهد شد.
  • اهداف: بی‌تردید برای راه‌اندازی هر ایده و اجرایی نمودن آن اهدافی وجود دارد، لذا بیان هدف کلی و اهداف جزئی به تفکیک می‌تواند داور را در خصوص تصمیم‌گیری یاری رساند.
  • استراتژی: برای رسیدن به هر هدفی بی‌تردید نیازمند استراتژی و روش کارکردی برای رسیدن به آن هدف می‌باشیم، ایده بدون استراتژی محکوم‌به شکست است، در استراتژی خود مأموریت خود را به‌عنوان عامل بیان نمایید.
  • چشم‌انداز: هر ایده‌ای هدف و برای رسیدن به هر هدفی، استراتژی دارد، همچنین برای تکامل ایده و فعالیت و رسیدن به یک بلوغ واقعی نیازمند چشم‌اندازی واقعی هستیم، لکن بیان چشم‌انداز می‌تواند داوران را برای تصمیم‌گیری صحیح یاری نماید.
  • مأموریت: نکته بعدی حائز اهمیت مأموریت شما در خصوص چالش شناسایی‌شده است، مشخص کنید که آیا این چالش را یک مشکل ارزیابی می‌کنید یا یک فرصت؟ آیا مأموریت شما مربوط به رفع یا شناسایی امور زیرساختی است یا در سطح قدم خواهید گذاشت.
  • راه‌حل: پس از بیان چالش و نگرش خود و ترسیم هدف و چشم‌انداز و تعریف مأموریت، باید راه‌حل موردنظر خود را ارائه دهید. راه‌حل شما می‌تواند جنبه نرم‌افزاری (علمی) یا سخت‌افزاری (عملی) و یا هر دو بُعد را شامل شود.
  • چگونگی تجاری‌سازی: در پایان ارائه خود حتماً به مسائل تجاری‌سازی، مدل کسب کار، نحوه حرکت، پیش‌فرض‌ها، آمارها و تخمینات تجاری و مالی، جذب حامیان، نوع سرمایه‌گذاری و مانند آن بپردازید.

بدون شک رعایت موارد فوق به انضمام طرح مسائل حقوقی، اجتماعی و تجاری و ارائه یک نمونه اولیه ملموس و محسوس می‌تواند موفقیت شمارا دوچندان نماید، لذا با برنامه‌ریزی و تخصیص زمان و فرد مناسب برای ارائه مطالب می‌توان انتظار داشت تا نتیجه مطلوبی را کسب و یا حداقل از امکان تضییع ایده و تلاش خود به میزان قابل‌توجهی بکاهید.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.