Take a fresh look at your lifestyle.

تشخیص فرصت ها و ایده های کارآفرینی

226

چرا تشخیص فرصت ها و ایده های کارآفرینی مهم است؟ در یک فرایند ساده می توان گفت کارآفرینی از سه بخش تشکیل شده است. یک کارآفرین موفق اگر این سه بخش را به خوبی انجام دهد می تواند انتظار موفقیت را در کسب و کار داشته باشد. همانگونه که در شکل زیر می بینید تشخیص …

نوشته تشخیص فرصت ها و ایده های کارآفرینی اولین بار در گروه کارآفرینی ستکا پدیدار شد.

گروه کارآفرینی ستکا

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.