Take a fresh look at your lifestyle.

چرا موفقیت مالی مهم است؟

183

نویسنده: رضا ضیایی هر فردی در زندگی شخصی تمام تلاش خود را بکار می‌گیرد تا زندگی توأم با موفقیت داشته باشد. موفقیت در زندگی از نگاه انسان‌ها متفاوت است ولی بی‌شک همه آن‌ها بر این باورند که اساس موفقیت در زندگی را موفقیت مالی تشکیل می‌دهد. هرچند ممکن است افراد گوناگون برداشت‌هایی متفاوتی از موفقیت …

نوشته چرا موفقیت مالی مهم است؟ اولین بار در گروه کارآفرینی ستکا پدیدار شد.

گروه کارآفرینی ستکا

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.