Take a fresh look at your lifestyle.

نامگذاری کسب‌وکار با استفاده از طوفان مغزی

205

نامگذاری کسب‌وکار از سخت‌ترین کارها برای راه‌اندازی یک برند است. نام یک شرکت بسیار مهم است و چیزهایی را نشان می‌دهد که حتی لوگو هم نمی‌تواند آن‌ها را نشان دهد. در مورد واکنش‌های مردم به نام یک کودک فکر کنید هرکسی تفسیرهای متفاوتی راجع به آن دارد.
Ostovar IT RSS

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.