Take a fresh look at your lifestyle.

برگزاری همایش نیم روزه “کارآفرینی کسب و کار اجتماعی در ایران” در ششم خرداد

0 195
کار آفرینی اجتماعی، از مباحث نوظهور در ادبیات حوزه مدیریت است که به سرعت در حال گسترش مرزهای دانش و کاربرد خود در دنیاست و بنا به نظر بسیاری از متخصصان، این حوزه می تواند پاسخگوی بخشی از چالش های پیش روی دنیا در بحث توسعه پایدار باشد. در همین رابطه، بعدازظهر ششم خرداد ماه، […]   Read more…

This article is copyright ©  انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه

انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه

ارسال یک پاسخ